Spinalna dekompresija

Spinalna dekompresija kao terapijska metoda predstavlja istezanje određenih delova tela korišćenjem mehaničke sile, pa uz kiropraktiku spada u mehano procedure.

Spinalna dekompresija – Trakcija ili istezanje, nekada se uglavnom koristilo u lečenju preloma i isčašenja ili deformiteta u području kičme. Nju koriste i spec. ortopedi u svom radu, recimo kod traumatskog isčašenja zgloba kuka, kao kontinuirano istezanje, koriste je zatim kod preloma recimo butne kosti sa dislokacijom, kada se istezanjem polomljenih fragmenata, kostiju- istezanjam, trakcijom fragmenti vraćaju u fiziološki položaj.

 

kompjuterska trakcija kičme u centru kiropraktike radenković

Kompjuterska trakcija kičme u Centru Ist Manual Radenković

 

Međutim, kada pričamo o istezanju, trakciji kičme, ili spinalnoj trakciji, moramo znati da je bilo pokušaja jos iz vremena Hipokrata, da se korišćenjem različitih formi istezanja pacijent oslobodi bola u kičmi.

Od tog vremena pa do pre 25 godina u literature nalazimo različite vidove spinalne trakcije, međutim ta literatura je uglavnom nekompletna, kako u opisu tehnike, u smislu njenog trajanja, sile ili snage koja se pri tom istezanju koristila. I upravo ova razmimoilazenja dovela su do zabune i smanjila interes za korišćenje spinalne trakcije kao vida terapije.

Tek poslednjih 25 godina poraslo je interesovanje za korišćenje spinalne dekompresije, tražena su i nađena nova rešenja, konstruisani su novi, moderni aparati, tako da se “istezanje kičme” uz ostale fizikalne procedure danas koristi kao efektivni način lečenja.

Trakciju uvek treba izvoditi tako da se dobije maksimalan efekat uz optimalnu silu opterećenja. Dokazano je da se istezanjem povećava intervertebralni prostor za 1,5 do 2,5 mm, a samim tim dolazi do deblokade intervertebralnih zglobova, do istezanja ligamenata, dolazi do istezanja mišića, fibroelasticnih tkiva, poboljšava se cirkulacija, vaskularizacija.

U Centru Radenković spinalna dekompresija vrši se na najsavremenijem aparatu renomiranog engleskog proizvodjača opreme za fizikalnu terapiju- BTL. U odnosu na telesnu težinu pacijenta i njegovo opšte stanje odredjuju se parametri za svaku trakciju ponaosob. Razlikuju se kompjuterska trakcija cervikalne i lumbalne kičme. Na prvom tretmanu vučne sile su minimalne kako bi se pacijent upoznao sa efektima i dejstvima trakcije, a kasnije intenzitet sile je veći i pacijent oseća značajno istezanje.

 

Trakcija – Protokol

 

Indikacije:

Uredjaj za trakcionu terapiju omogućava trakciju i mobilizaciju skeletnih struktura i skeletnih mišića. Može se koristiti da ublaži išijas i bolove vezane za:

* Protruziju diska
* Kompresiju diska
* Diskus herniju
* Degerativne bolesti diskova
* Radikularni bolni sindrom
* Prolaps diskova
* Prignječenje korena spinalnog nerva
* Smanjena pokretljivost
* Bol u zglobovima
* Degerativne bolesti zglobova

Kontraindikacije:

* Strukturne promene nastale usled tumora ili infekcije
* Pacijenti sa zakrečenjem krvnih sudova
* Sva stanja u kojima je kontraindikovan pokret
* Pacijenti sa akutnim istegnućem, uganućem ili upalom koji se mogu pogoršati trakcionom terapijom
* Pacijenti sa nestabilnim spojevima kičme
* Trudnoća
* Osteoporoza
* Hijatus hernia
* Klaustrofobija
* Srčani ili plućni problemi

 

TERAPIJA TRAKCIJOM

 

Ovaj uređaj može da isporuči do 90 kg sile. Studije pokazuju da je minimalna sila koja je potrebna za vertebralnu separaciju 40-50% težine pacijenta na površini bez trenja. Adekvatna vertebralna separacija je potrebna da bi se postigao efekat dekompresije.

Spinalna trakcija može postići različite efekte. Među njima su odvajanje ili separacija pršljenova, nehirurška dekompresija kičmenog stuba, kombinacija odvajanja i klizanja faseta, istezanje struktura ligamenata kičmenog segmenta, proširenje intravertebralnog foramena, ispravljanje spinalnih krivina i istezanje spinalne muskulature.

Sve navedene pogodnosti i blagodeti trakcije kičme možete osetiti tretmanom u centru Radenković. Jedino naš Centar poseduje BTL sto za kompjutersku trakciju lumbalne i cervikalne kičme i po tome smo jednistveni i originalni. Kao deo Vašeg oporavka, trakciju kombinujemo sa ostalim terapijskim procedurama, te stvaramo jednu zaokruženu i uspešnu metodu u lečenju najrazličitijih oboljenja kičme, prvenstveno diskus hernije, ali i ostalih koje smo naveli u delu koji objašnjava šta je protokol trakcije i kako funkcioniše. Trakcija se može sprovoditi i kao relaksirajuća metoda za ljude koji u toku dana rade na poslovima koji zahtevaju dugotrajno sedenje, zatim kao deo oporavka za ljude koji su previše aktivni, uopšteno pogodnosti su mnoge, na Vama je samo da probate i uživate u svom revitaliziranom telu i pravilnom držanju.

Spinalna dekompresija – trakcija u Centru Ist Manual Radenković