Magnetna terapija

Magnetna terapija je nezaobilazna procedura u fizikalnoj terapiji, zato što podstiče cirkulaciju, smanjuje otok i zapaljenje, smanjuje bol i ubrzava regeneraciju tkiva.

Moderna terapija sa potvrđenim efektima kod bola, kontrole upala i ubrzavanja procesa izlečenja.

Jedinstvena FMF tehnologija TM (fokusirano magnetno polje) – snažno magnetno polje fokusirano na oblast koja se tretira bez štetnih uticaja na osoblje.

magnetna terapija Zaječar

Magnetna terapija u Centru Ist Manual Radenković