Fizikalna terapija

Fizikalna terapija nije samo primena određenih agenasa kao što knjige kažu, već je multidisciplinarni pristup svakom stanju našeg klijenta, kako bi došli do efikasnijeg i boljeg izlečenja.

Nakon osnovnog fizikalnog pregleda ili pregleda Ackermann master kiropraktora određujemo i vrstu terapije koja je potrebna za određeno stanje.

U oporavku naših klijenata kombinujemo savremene metode i tehnike rehabilitacije sa najsavremenijim vidovima aparaturne tehnike:

*MAGNETOTERAPIJA
*LASEROTERAPIJA
*ULTRAZVUČNA TERAPIJA
*LASEROTERAPIJA
*ELEKTRO TERAPIJA
*VAKUUM TERAPIJA
*SPINALNA DEKOMPRESIJA (Kompjuterska trakcija cervikalne i lumbalne kičme)

 

Takođe koristimo i najmodernije tehnike manuelnog oporavka:

  • Manuelna korekcija tela-kiropraktika
  • Repozicija mišića
  • Tretman mekih tkiva
  • Kineziterapija
  • Funkcionalni trening vežbanje
  • Korektivne vežbe za decu i odrasle

 

Nije bitno rešiti samo posledicu, već i glavni uzrok problema. To Vam omogućava naš koncept lečenja i timskog rada, što garantuje dugoročno rešenje Vaših problema i bolje funkcionisanje Vašeg tela.

Fizikalna terapija predstavlja metodu lečenja koja se koristi prilikom problema koji ograničavaju kretanje, pokret i otežavaju kvalitet života i obavljanje svakodnevnih zadataka i aktivnosti. Njenom primenom ublažavamo ili otklanjamo bol u potpunosti, poboljšavamo funkcionisanje lokomotormnog aparata. Cilj fizikalne terapije je da omogući i olakša obavljanje svakodnevnih aktivnosti i Centar Radenković baš na tome i insistira. Mi Vas svojim metodama i tretmanima osposobljavljamo i omogućavamo Vam bolji kvalitet života i život bez bola i nelagodnosti. Fizikalna terapija se takodje koristi i u toku postoperativnog oporavka. Može se koristiti kao jedino sredstvo lečenja ili u kombinaciji sa drugim metodama.

Nakon pregleda, formira se individualni program za svakog pacijenta. Cilj je smanjiti bol i obnoviti funkcionisanje. Cilj je takodje poboljšati pokretiljivost zglobova i vratiti fleksibilnost mišićima kao i snagu, izdržljivost, koordinaciju i ravnotežu. U većini slučajeva, fizikalna terapija podrazumeva neki oblik vežbi. Mogu biti vežbe iistezanja, jačanja, vežbe sa lakim opterećenjima, hodanje… Takodje je moguće i napraviti program kojeg bi se pacijent pridržavao kod kuće.

 

U centru kiropraktike i fizikalne terapije Radenković koriste se najsavremeniji BTL aparati za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.

 

kiropraktika i fizikalna terapija zaječar

Najmodernija BTL oprema u Centru Ist Manual Radenković

 

Detaljnije o fizikalnoj terapiji

Fizikalna medicina izučava biološko delovanje raznih oblika fizičke energije, kao i mogućnost njihove primene kod zdravih, obolelih ili povređenih ljudi, radi smanjivanja njihovih tegoba, osposobljavanja za rad i vraćanja svakodnevnom životu. Fizikalna medicina obuhvata tri područja delovanja:

• Fizikalnu terapiju
• Fizikalnu dijagnostiku
• Fizikalnu profilaksu

Fizikalna terapija je posebna medicinska disciplina koja se zasniva na primeni fizičkih agenasa radi lečenja, a što i sama reč kazuje, jer na grčkom physis znači priroda, a therapeia znači lečenje. Taj naziv je prvobitno dobila jer su, u početku, za lečenje korišćeni samo prirodni izvori i energija, dok se danas u većini slučajeva koriste veštački izvori fizičkih agenasa.

Radi postizanja željenih efeketa pri lečenju, fizikalna terapija koristi razne vrste fizičkih energija: toplotnu, mehaničku, kinetičku, zvučnu i energiju magnetnih polja. Svi ti oblici energije se mogu dobiti veštačkim putem ili iz prirodnih izvora.

 

 

Fizikalna terapija se deli na:

• Aparaturnu fizikalnu terapiju koja kao izvore energije za terapijske svrhe koriste savremene aparate, kod kojih se električna energija transformiše u druge obike fizikalnih agenasa
• Bezaparaturnu fizikalnu terapiju koja za prenošenje toplote koristi vodu, pesak, parafin, ili se izvode ručne masaže, vežbe

Prema agensu koji se koristi u terapijske svrhe, fizikalna terapija može biti:

• Fototerapija – lečenje svetlošću
• Hromoterapija
• Korišćenje ultravioletnih zraka
• Helioterapija, korišćenje sunčevog svetla
• Laser, korišćenje laserskih zraka
• Svetlosne kupke
• Topli vazduh
• Termoterapija – lečenje toplotom
• Krioterapija – lečenje ledom
• Hidroterapija – korišćenje tople vode i pare za lečenje
• Elektroterapija – korišćenje raznih oblika električne energije:
• Jednosmerna struja
• Niskofrekventna struja
• Srednjefrekventna struja
• Visokofrekventna struja
• Sonoterapija – korišćenje zvučne energije
• Mehanoterapija – korišćenje mehaničke energije
• Manuelna masaža
• Vibraciona masaža
• Manipulacija
• Kineziterapija – korišćenje pokreta i različito doziranih vežbi.

Prema načinu davanja, fizikalna terapija može biti:

• Lokalna, kada fizički agensi deluju samo na jedan deo tela
• Opšta, kada fizički agensi istovremeno deluju na celo telo.

Celokupna fizikalna terapija bazira se se na reagovanju organizma. Ako organizam nije sposoban da reaguje na primene fizikalnih agenasa, fizikalna tepaija u tom slučaju nema dejstva i nema efekta.

Fizikalna profilaksa je korišćenje fizikalnih procedura radi sprečavanja nastanka oboljenja ili oštećenja organizma u celini, kao i lokalnih oštećenja i oboljenja. Koriste se sledeći oblici fizikalne profilakse:

• Mehanička energija i to u vidu aktivnih i pasivnih pokreta, masaže, primena vibracionih aparata, sprečava hipotrofiju mišića i stvaranje kontraktura, odnosno deformacija zglobova
• Svetlosna energija se primenjuje u vidu UV-zračenja, za lokalno ili opšte kvarcovanje
• Toplotna energija se primenjuje najčešće u saunama, u vidu toplog vazduha, zagrejane vode, peloida i parafina. Zbog ubrzanog i pojačanog znojenja brže se iz organizma odstranjuju i produkti metabolizma i štetne materije
• Elektroprofilaksa sprečava atrofiju mišića jer se električnim nadražajem mogu izazvati kontrakcije mišića i mišićnih grupa.

Fizikalna dijagnostika je određivanje parametara za ocenu funkcionalnog stanja. U traumatologiji lokomotornog sistema rutinska funkcionalna dijagnostika obuhvata:

• merenje obima pokreta zglobova
• merenje obima i dužine ekstremiteta
• merenje mišićne snage
• dinamometriju
• miotonometriju
• elektrodijagnostiku
• elektromiografiju
• elektroneurografiju.