Centar Radenković sarađuje sa Visokom medicinskom školom strukovnih studija iz Ćuprije